ikec-visie-missie2.jpg?>

De rol van jeugdhulp binnen het IKEC

Alle betrokken partijen binnen het IKEC werken intensief samen vanuit één gedeelde visie. Dit betekent dat alle medewerkers de kinderen op dezelfde manier benaderen. De kernwaarden van deze benadering zijn veiligheid, respect, vertrouwen en samenwerking. De kracht van het IKEC is dat alle kennis op het gebied van gespecialiseerd onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang samenkomt. Er is sprake van een integrale werkwijze waar de jeugdhulp onderdeel van uitmaakt. Deze integrale werkwijze komt terug in het basisprogramma voor alle kinderen waarbij een aanbod wordt verzorgd van onderwijs, opvang en indien wenselijk jeugdhulp.

Integrale samenwerking De jeugdhulpmedewerkers binnen het IKEC hebben ruime ervaring in het werken met kinderen in een groep en hun ouders/gezin. Ze kijken naar de sociaal emotionele behoeften van het kind en sluiten aan bij de belevingswereld en de ontwikkeling. Van daaruit kijken ze naar het gedrag; waar dit vandaan komt, waar het voor staat en wat het kind er eigenlijk mee zegt. De jeugdhulpmedewerkers zijn onderdeel van het integrale team en hun expertise wordt voor alle kinderen in verschillende mate ingezet. De jeugdhulpmedewerker draagt inzichten en werkwijze over de aanpak van het kind of de groep over aan leerkrachten/ pedagogisch medewerkers en andere medewerkers binnen het IKEC. Op hun beurt delen andere medewerkers hun expertise weer met de jeugdhulpmedewerkers. Zo ontstaat er een gelijkwaardige samenwerking. Binnen het basisprogramma van het IKEC krijgen de kinderen onderwijs en opvang aangeboden. Sommige kinderen krijgen naast het basisprogramma individuele begeleiding en/ of behandeling vanuit de jeugdhulp.

klik hier voor de volledige tekst