Ikec Hoorn Trigoon

Schoolklimaat

Blij naar school, blij naar huis

Een goed schoolklimaat is onontbeerlijk om tot leren te komen. Een goed schoolklimaat helpt voorwaarden scheppen waardoor leerlingen hun mogelijkheden kunnen ontplooien. Belangrijk kenmerk: dat de leerling blij naar school gaat en ook weer blij thuis komt.