Ikec Hoorn Trigoon

Trigoon

Stichting Trigoon

De stichting is bestuurlijk verantwoordelijk voor zeven scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerenden en praktijkonderwijs in West-Friesland.

ikec-bestuur-trigoon.jpg?>

Voorbereiding op zelfstandig functioneren in de maatschappij.

De leerlingen die de scholen van Stichting Trigoon bezoeken vormen een kleurrijk geheel; enerzijds net als alle andere jongeren op zoek naar hun bestemming, anderzijds met bijzondere behoeften die een specialistische aanpak vragen. Binnen onze scholen worden deze leerlingen voorbereid op de voor hen optimale mate van zelfstandig functioneren in de maatschappij.

Onze scholen:
• IKEC Hoorn, combinatie van Speciaal- en speciaal basisonderwijs met jeugdzorg en kinderopvang met zes locaties
• De Stormvogel, school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden (VSO ZMLK)
• ’t Palet, school voor speciaal basisonderwijs (SBO)
• Praktijkschool Hoorn (Pro)
• Praktijkschool Stede Broec (Pro).


Daarnaast is Stichting Trigoon via de afdeling ZoWh@t samenwerkingspartner van Werksaam in Hoorn. Binnen deze samenwerking worden jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid naar opleiding of passend werk.

Ook geeft Stichting Trigoon inhoud aan de Reboundvoorziening van Samenwerkingsverband Voortgezet onderwijs West-Friesland, met als doel leerlingen die dreigen uit te vallen binnen het voortgezet onderwijs met een maatwerk-traject weer terug te plaatsen binnen de reguliere vormen van het onderwijs.

Meer informatie over Stichting Trigoon vindt u op: www.trigoon.wf